De trainingen

Communiceren


Communiceren is een vaardigheid.

Communiceren vraagt om specifieke vaardigheden. Inzicht in het communicatieproces en bewustwording over ieders rol in dat proces zijn daarbij van essentieel belang. Trainingen worden gevolgd om de vereiste vaardigheden te verwerven, met als doel het maximale rendement uit een overleg of een gesprek te halen. In de trainingen leren individuen, groepen of teams wat belangrijk is om een goede communicatie te realiseren. Helaas neemt men meestal niet de tijd om die vaardigheden met elkaar echt in te trainen. Het resultaat is dan ook, dat vaak teruggevallen wordt op ingesleten en cultuurbepaalde patronen. Het is daarom belangrijk dat men zich na een eerste training realiseert dat bewustwording een eerste stap is, maar dat er verder gewerkt moet worden om die vaardigheden echt aan te leren. Daarbij kan een team zich laten bijstaan door een trainer, een procesbegeleider of een coach.
 
MOTCasting ontwerpt maatwerktrainingen binnen het communicatieproces zoals; luisteren, spreken, feedbackgeven etc. die er voor zorgen dat de ingesleten en cultuurbepaalde patronen daadwerkelijk plaats maken voor bewustwording en het blijvend toepassen van de verworven vaardigheden.

Share our website

Quicklinks