De trainingen

Houding en gedrag


Houding en gedrag.

Een belangrijk trainingsonderwerp is 'houding en gedrag'. Houding en gedrag zijn belangrijke pijlers van elke organisatie. Als men smaller, platter, slimmer én beter wil werken zullen ook individuele medewerkers hun houding en gedrag moeten 'vernieuwen'. Dit gedrag is voor een belangrijk deel te wijten aan het bureaucratische gehalte van een organisatie en aan de vele veranderingen van de afgelopen jaren. De gemiddelde organisatie zal echter alleen kunnen overleven als die houding verandert. Daarvoor is een proactieve en flexibele werkhouding noodzakelijk. Sleutelwoorden daarbij zijn verantwoordelijkheid en 'feedback'. Men zal moeten leren om meer dan vroeger feedback te geven en feedback van anderen te accepteren. Medewerkers moeten elkaar stimuleren en ontwikkelen. 

MOTCasting  is gespecialiseerd in professionalisering van beroepshouding en gedrag.

Share our website

Quicklinks